HOSPITALS IN INDORE

0
716

अनन्त नर्सिंग होम
Add: 339 भंवरकुआ मेनरोड

अपोलो राजश्री हास्पिटल
Add: स्कीम नं. 74-सी सेक्टर डी. विजय नगर इन्दौर
[ContactNo- 07312445566]

अभिनव मेटरनिटी एवं नर्सिंग होम
17/1 राजबाडा चौक

अमित नर्सिंग होम
Add:जी-20 एच आई जी मेनरोड आऱ एस नगर
भगत नर्सिंग होम
Add: 12/1 बैराठी कालोनी पागनीस पागा

भण्डारी हास्पिटल
Add: परदेशी पुरा

भाटिया एल.औ. एम. सी. हास्पिटल
Add: 23 श्री नगर एक्स.

भार्गव नर्सिंग होम
Add: 64 सुभाष नगर इन्दौर

भौरास्कर अस्पताल 29/7 साउथ तुकोगंज
Add: चरक हास्पिटल फिल्म भवन राणी सती गेट के सामने

चिराग नर्सिंग होम
Add: वीणा नगर सुखलिया नगर

चिरायु हास्पिटल
Add: 70-80 सीताराम बडा गणपति पेट्रोल के पीछे
[ContactNo- 2412353]

चैतन्य हास्पिटल
Add: 42 जी.जी. स्कीम नं. 54

चोइथराम हास्पिटल इंदौर
Add: माणिक बाग

चंचल जैन नर्सिग होम
Add: 4 सुंदर नगर सांवेर रोड
[ContactNo- 3241320]

छाबडा नर्सिग होम
Add: दरगाह रोड खजराना

डाल्फिन हास्पिटल एंड रिसर्च फाउंडेशन
Add: 584 एम. जी. रोड इन्दौर

डेकेयर पाली क्लिनिक+टीकाकरण केन्द्र
Add: 47 स्वर्ण बाग कालोनी रिंगरोड के पास
[ContactNo- 2595295]

डॉ.वाघमारे नर्सिग होम
Add: 305 जवाहर मार्ग प्रीतम लाज के सामने
[ContactNo- 2542793]

डॉ.शर्मिला शुक्ला क्लिनिक़ यश क्लिनिक़
Add: 327 अवन्तिका पुरी स्कीम नं. 51

दयानंद हॉस्पीटल
Add: 64 सुभाष नगर मेन रोड इन्दौर
[ContactNo- -]

दयानंद हॉस्पीटल
Add: 64 सुभाष नगर मेन रोड इन्दौर

दादा निर्भय सिंह पटेल मेमोरियल हास्पिटल
Add: 11, पिपलिया राव भोलाराम उस्ताद मार्ग, इन्दौर
[ContactNo- 07314222213]

दीप नर्सिग होम
Add: 32/39 खागसीवाला बगीचा

देवी अहिल्या नर्सिंग होम
Add: 1 मोती तबेला मेन रोड

देवी अहिल्या हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर
Add: 1 आनंद नगर नेंमावर रोड नवलखा
[ContactNo- 5094196]

इन्दौर हास्पिटल एण्ड लेप्रोस्कोपी सेन्टर
Add: 38, मुसाखेडी मेन रोड
[ContactNo- 9826056237 9713329601]

इन्दौर हास्पिटल / रिसर्च सेन्टर
Add: शिव विलास पेलेस

इंदिरा मेमोरियल हास्पिटल
Add: 59-बी., राजेन्द्र नगर मेन रोड, इन्दौर
[ContactNo- 07312321214]

इंदौर हास्पिटल / रीसर्च सेन्टर
Add: सावेर रोड बाणगंगा

गढा नर्सिग होम
Add: जवाहर मार्ग

गायत्री नर्सिग होम
Add: 1/3,साउथ तुकोगंज

गीताश्री गुर्जर हास्पिटल
Add: 116-सी., मयूर नगर, मुसाखेडी, इन्दौर
[ContactNo- 07312900147 9826035330]

गुर्जर हास्पिटल
Add: 2&3 भँवरकुआँ चौराहा ए. बी. रोड

गेटवेल हॉस्पिटल
Add: 14, जानकी नगर

गोकुलदास हास्पिटल
Add: 11 सरजु प्रसाद मार्ग

गोयल नर्सिंग होम
Add: 2500 सुदामा नगर

गौरव हास्पटिल
Add: 2-ए., रानी बाग सेक्टर ए., खंडवा नाका, खंडवा रोड, इन्दौर
[ContactNo- 9926425566]

गौरीदेवी नर्सिंग होम
Add: 385 ए चंदन नगर

गौसिया हास्पिटल
Add: चंदन नगर

ग्रेटर कैलाश नर्सिंग होम इंदौर
Add: 11/2, ओल्ड पलासिया

ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल
Add: 11/2 ओल्ड पलासिया इन्दौर

ग्रेटर गेटवेल नर्सिंग होम
Add: 679/9, नेहरु नगर एम.आई.जी. थाने के पास, अटल द्वार
[ContactNo- 07315063213]

ग्रेटर मालवा नर्सिंग होम
Add: 9/2, रेसकोर्स रोड

ग्लोबल -एस.एन.जी. हास्पिटल
Add: 16/1 साउथ तुकोगंज कंचन बाग रोड

हरलालका मटिर्नटी एण्ड फ्रैक्चर क्लीनिक
Add: 8 नार्थ यशवंतगंज मल्हारगंज पुलिस थाने के पास
[ContactNo- 2452047]

हर्षदीप हास्पिटल एण्ड सर्जिकल सेन्टर
Add: 22, वीर सावरकर नगर सांई मंदिर के पास

हर्षित हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर
Add: 213 डी. स्कीम नं. 71 वीर वीरेन्द्र गार्डन के पीछे
[ContactNo- 2785163]

हर्षित हॉस्पीटल एवं रिसर्च सेंटर
Add: 213-डी स्कीम नं.71 रिंग रोड इन्दौर

हाजरा नर्सिंग होम
Add: 58/1 स्नेहलतागंज

ईजी केयर हास्पिटल
Add: 5/47-C., महेश नगर इन्दौर
[ContactNo- 07312613030]

जीवन ज्योति हास्पिटल
Add: 173 जावरा कम्पाउण्ड

जी.वी.पंत जिला हास्पिटल
Add: धार रोड इन्दौर

जैन नर्सिग होम
Add: 18 आर एन टी मार्ग

ज्योति स्वास्थ्य सेवा अस्पताल
Add: 54-सी., इन्द्रपुरी कालोनी
[ContactNo- 07313920053 2479767]

ज्योति हॉस्पिटल
Add: 19-जीएफ स्कीम नं. 54

कटकट पुरा कब्रिस्तान माणिक बाग
Add: कबीर नर्सिंग होम ई-डी-75 स्कीम नं. 94 रिंग रोड

करूणा मेटरनिटी एण्ड नर्सिंग होम
Add: 34 जावरा कम्पाउण्ड एम.वाय.अस्पताल के सामने
[ContactNo- 0731-3012379-80-81-82-83]

कार्डी केयर हास्पिटल
Add: 1,मोती तबेला मेन रोड, लोहा गेट के पास

कृष्णा नर्सिंग होम
Add: एल. आई. जी.

के.आई.बी.एस. हास्पिटल
Add: 651, सेक्टर आर महालक्ष्मी नगर इन्दौर
[ContactNo- 07312556663 64]

के.डी.केयर हास्पिटल
Add: 675,ऊषा नगर एक्स.

केयर प्लस हास्पिटल
Add: 13 ए, उषा नगर एक्सेटशन इन्दौर
[ContactNo- 07312480028 2480029]

कैलाश नर्सिंग होम
Add: एम.ओ.जी.लाईन

कोल्हटकर नर्सिग होम
Add: 78/47,अग्रवाल नर्सिंग होम

क्योरवेल हास्पिटल
Add: 156,नयापुरा

क्रिश्चियन हास्पिटल
Add: संयोगितागंज छावनी

क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल
Add: एल.आई.जी.गुरू द्वारा के सामने

खण्डेलवाल हास्पिटल एण्ड नर्सिग होम
Add: 14 बी सुदामा नगर

लाईफ केयर हॉस्पिटल लिमिटेड
Add: रजि.आ. प्लॉट नं. 2 पी.एस.पी. || स्कीम नं. 78
[ContactNo- 2570600]

लाईफ लाईन हॉस्पिटल
Add: 14, अनूप नगर

लाहोटी नर्सिंग होम
Add: 309, गुमास्ता नगर

लेडी हलीमा हॉस्पिटल
Add: 1, दरगाह मेनरोड, खजराना
मखानी नर्सिंग होम
Add: 33, पलसीकर कालोनी

मदर केयर नर्सिंग होम
Add: 200, डी. एच. स्कीम नं. 74 पावर हाउस के पास

मनोरमा मेटरनिटी एण्ड नर्सिग होम
Add: भागीरथ पुरा

मनोरमा मेटेरनिटी नर्सिंग होम
Add: 148, रवीन्द्रनाथ टैगोर मार्ग

मयूर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर
Add: ईस्टन रिंग रोड खजराना और बंगाली चौराहे के बीच
[ContactNo- 595000,111,222,333]

मयंक हॉस्पिटल
Add: 11/1, मनोरमागंज 4099923, 4099924, 4069635
[ContactNo- 4099923]

मलिक नर्सिग होम प्रा.लि.
Add: 305 जवाहर मार्ग

मलिक नर्सिंग होम प्रा.लि
. Add: स्कीम नं. 102, सत्यम सिनेमा के पास

महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय

महावीर नर्सिंग होम एण्ड रिसर्च सेंटर
Add: लि. 2-ए., स्कीम नं. 71 सेक्टर फूटी कोठी चौराहा रिंग रोड इन्दौर
[ContactNo- 07312626700]

मातुश्री नर्सिंग होम
Add: 53/3 रोशन सिंह भंडारी मार्ग 7 नं. स्कुल के पास

माधवबाग हेल्थ केयर प्रा.लि.
Add: 4/9, हार्डिया सोलिटेयर, नवलखा इन्दौर
[ContactNo- 7566800008]

मालवा हास्पिटल एण्ड रिसर्च
Add: सेन्टर ए. एम-3 अंजली नगर

मालवा हास्पिटल एंड रिसर्च
Add: सेंटर 1,मेती तबेला मेन रोड

माहेश्वरी नर्सिंग होम
Add: 289, जवाहर मार्ग मालगंज चौराहा

मीनेश हास्पिटल
6, साजन नगर नवलक्खा नेमावर रोड
Add: [ContactNo- 400647]

मुकर्जी प्रसुति ग्रह
Add: 13, मिश्रा नगर अन्नपुर्णा रोड

मुकर्जी प्रसूति गृह
Add: 135,संविद नगर

मेडिस्क्वेयर हास्पिटल
Add: 9 विष्णुपुरी भंवरकुंआ स्क्वेयर इन्दौर
[MEDISQUARE HOSPITAL]

मेडीकेयर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर
Add: 4/5 ओल्ड पलासिया रविन्द्र नगर
[ContactNo- 2490577,2492621]
[MEDICARE HOSPITAL & RESEARCH CENTER]

मेडीप्लस हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर
Add: 166, न्याय नगर मेन रोड, इन्दौर
[ContactNo- 07312555888]
[MEDIPLUS HOSPITAL & RESEACH CENTER]

मेडीप्लस हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर प्रा. लि.
Add: 166, न्याय नगर, मेन रोड, सुखलिया
[ContactNo- 07312555888]
[MEDIPLUS HOSPITAL & RESEARCH CENTER PVT.LTD.]

मेदांता हास्पिटल-इन्दौर
Add: पी.यु.4,स्कीम नं. 54, विजय नगर
[MEDANTA HOSPITAL-INDORE]

मोहक हाईटेक स्पेशियलिटी हास्पिटल
Add: सेम्स केम्पस इन्दौर-उज्जैन स्टेट फाईवे एम.आर. 10 क्रासिंग बोरासला इन्दौर
[ContactNo- 07314231700-15]
[MOHAK HI -TECH SPECIALITY HOSPITAL]

मोहित हास्पिटल
Add: 153, संविद नगर 135, संविद नगर

नन्दलाल भंडारी मेटरनिटी होम इन्दौर
[Nandlal Bhandari Nursing Home]

नवजीवन मेटरनिटी क्लीनिक
Add: ममता कालोनी खजराना

निरामय नर्सिंग होम
Add: 22, शिवविलास पैलेस
[Niramay Nursing Home]

निर्मल हास्पिटल
Add: 15/2 शिक्षक नगर

नीमा प्रसुति गृह उदा पुरा
[Neema Hospital]

नीमा हास्पिटल प्रा.लि.
[ContactNo- 2799881]
[Neema Hospital P.L Indore]

नोबल हास्पिटल
Add: 28/1 साउथ तुकोगंज
[Noble Hospital]

न्यु रॉयल हॉस्पिटल एण्ड मेटरनिटी होम
Add: 52-53 ए नगीन नगर गार्डन के पास हवाई अड्डा रोड
[ContactNo- 2620612]

न्यु लाईफ हास्पिटल
Add: सांवेर रोड

न्यू पाल नर्सिंग होम
Add: 18 आर एन टी मार्ग
[New Pal Nursing Home]

ऑस्था हास्पिटल
Add: 1118-19, Scheme No. 114,

Nr-Rajiv Awas Vihar
Add: 114 स्कीम नं 114 राजीव आवास विहार
[ContactNo- 9229265630]
[Aastha Hospital]

ओम प्रसूति गृह
Add: पाटीदार हॉस्पिटल इंदौर 16 सुभाष मार्ग चिमनबाग
[Patidar Hospital Indore]

पाल नर्सिंग होम
Add: छावनी
[Pal Nursing Home]

पियूष हॉस्पिटल
[Piyush Hospital]

पुष्पकुंज हास्टिपल पो.ओ.
Add: कस्तुरबाग्राम इन्दौर
[ContactNo- 07312874308, 2874309]
[PUSHPKUNJ HOSPITAL]

पूजाश्री नर्सिंग होम
Add: 72-सी बख्तावर राम नगर

पूजा हॉस्पीटल
Add: अन्नपूर्णा मंदिर के सामने

पंचोली अस्पताल
Add: 28-29 प्रभु नगर अन्नपूर्णा मार्ग

प्रकाशचंद सेठी शास. चिकित्सालय
Add: जी.पी.चौराहा, इंदौर

प्रगति हास्पिटल
Add: 16 इन्द्रलोक कालोनी बाबुलाभ चन्द्र छजलानी मार्ग
[Pragati Hospital]

प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ
Add: 3, कालानी नगर , एरोड्रम रोड इन्दौर

प्राईम केयर हास्पिटल
Add: सी.एच-85, प.दिनदयाल नगर सुखलिया इन्दौर
[ContactNo- 07312570940]
[PRIME CARE HOSPITAL]

प्रिन्स नर्सिंग होम मोर्य मार्केट
Add: भागीरथपुरा

रजिया नर्सिग होम
Add: 1 आरफ नगर जमजम चौराहा खजराना

रत्नदीप हास्पीटल
[Ratandeep Hospital]

राजश्री नर्सिंग होम
Add: 37,मार्तण्ड चौक
[Raj Shree Nursing Home]

राबर्टस नर्सिंग होम
Add: ओल्ड सिहोर रोड
[Roberts Nursing Home]

रामाश्रम हास्पिटल एवं अनुसंधान केन्द्र
Add: विवेकानंद मार्केट मोती तबेला पलसीकर कालोनी
[Ramashram Hospital & Reserch Center]

रायल केअर हास्पिटल
Add: 32 शांती नगर श्री नगर एक्स
[ContactNo- 566288]

रायल शांति हेल्थ केयर
Add: पी.यू-4 स्कीम नं. 54 प्लाट नं. 8 विजय नगर
[ContactNo- 07312575591]
[ROYAL SHANTI HEALTH CARE]

रिकवरी हास्पिटल इंदौर
Add: 2/3, न्यु पलासिया इन्दौर
[ContactNo- 541166]
[Recovery Hospital Indore]

सक्सेना नर्सिग होम
Add: 135 खातीवाला टैंक
[Saxena Nursing Home]

सत्‌गुरू सांईनाथ हास्पिटल
Add: 102 भागीरथ पुरा मेनरोड
[ContactNo- 2420844]

सदगुरू नर्सिग होम
Add: भागीरथ पुरा

सन शाइन हास्पिटल मस्जिद
Add: चौक खजराना
[Sun Shine Hospital]

सन्मति हॉस्पिटल
Add: 12 अ संगम नगर

समर मेटरनिटी होम एवं रिसर्च सेंटर
Add: 156, ई.डी. स्कीम नं. 94 रिंग रोड खजराना चौराहा
[ContactNo- 9755868689]
[SAMAR MATERNITY HOME & RES. CENTER]

समर्थ मेटरनिटी होम
Add: 10 बीजासन रोड इन्दौर
[ContactNo- 2612518]

सरोज नर्सिग होम
Add: 222/3 नंदा नगर सांईबाबा मंदीर के सामने
[ContactNo- 2551336]

सहज हाँस्पिटल प्रा.लि.
Add: 15/2 सा.तुकोगंज
[ContactNo- 0731-2510200]
[SAHAJ HOSPITAL PVT.LTD.]

सातनकर हास्पिटल
Add: 235, अवन्तिका नगर स्कीम नं. 41
[ContactNo- 0731-2611212]
[SATANKAR HOSPITAL]

सांई विभुती हास्पिटल
Add: धनवन्तरी नगर राजेन्द्र नगर इन्दौर

सिटिजन हास्पीटल
Add: 1,कान्यकुब्ज नगर, बीएसएफ के सामने एयरपोर्ट रोड इन्दौर

सिटी नर्सिग होम
Add: 2/3,न्यू पलासिया
[City Nursing Home]

सिटी नर्सिंग होम
Add: जवाहर मार्ग
2340777 2340888
[City Nursing Home]

सिटी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर
Add: स्कीम नं. 91, अनाज मण्डी, मालवा मिल चौराहा, इन्दौर

सुन्दरम हास्पिटल
Add: 675 उषा नगर एक्स. अन्नपुर्णा रोड

सुभम् हॉस्पीटल एवं प्रसूति गृह
Add: फूटी कोठी के पास

सुयोग हॉस्पिटल
Add: 195 भंवरकुआ रोड
[Suyog Nursing Home]

सुशीला प्रसूति गृह
Add: 277 जवाहर मार्ग
[Sushila Prasuti Graha]

सेन्ट्रल हास्पिटल
Add: 337 जवाहर मार्ग

सेवाकुंज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर
Add: ग्राम कनाडिया जिला इन्दौर
[email protected]
[ContactNo- 07312842234]
सेवा मेटरनिटि एवं नर्सिंग होम
Add: 92/1 जुना रिसाला

सेवालय हास्पिटल
Add: 8 छत्री पुरा
[Sevalaya Hospital]

सौम्या हास्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर
Add: पिंकसिटी रिंग रोड, इन्दौर
[ContactNo- 0731-2409626]
[SOUMYA HOSPITAL AND RES. CENTRE]

सौरभ हॉस्पिटल
Add: 212 खजुरी बाजार एम.जी.रोड
[SAURABH HOSPITAL]

संकल्प हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर
Add: 258, सत्य देव नगर केट रोड हवा बंगला के पास, इन्दौर
[ContactNo- 9200290977]
[SANKALPA HOSPITAL & RESEARCH CENTER]

संजीवनी नर्सिंग होम इंदौर
Add: जे.ए.फजनीस कालोनी
[Sanjeevani Nursing Home Indore]

संयोग हास्पीटल
Add: 6, श्री कृष्ण कालोनी एरोड्रम थाने के पास बिजासन मेन रोड
[ContactNo- 0731-2903326]
[SANYOG HOSPITAL]

स्कायलाईन हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर
Add: 1 सिन्धु नगर भंवरकुआं मेन रोड इन्दौर
[ContactNo- 4005513]
[SKYLINE HOSPITAL]

शकुन्तला देवी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर
[ContactNo- 235401 235196]
Add: [Shakuntala Devi Hospital & Resarch Centre]

शकुन्तलादेवी हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर
Add: 442-443,गोयल नगर ईशकृपा गार्डन

शकुन्तला देशपाण्डे प्रसूति गृह
Add: राजबाडा,इन्दौर
[Shakuntala Deshpandey Prasuti Grah]

शशि नर्सिग होम
2 Add: रघुवंशी कालोनी मरीमाता चौराहा
[Shashi Nursing Home]

शा. पॉली क्लिनिक मल्हारगंज
[Govt.Poly Clinic Malharganj]

शांति हास्पिटल
Add: पी.यू.4, स्कीम नं. 54 8, विजय नगर
[ContactNo- 77470117000]
[SHANTI HOSPITAL]

शिफा मेडिकल सेन्टर प्रा. लि.
Add: खजराना मेनरोड गणेश मंदिर के आगे
[ContactNo- 07312597786]
[SHEEFA MEDICAL CENTER PVT.LTD.]

शिफा मेडिकल सेन्टर प्रा. लि.
Add: खजराना मेन रोड गणेश मंदिर के पास इन्दौर
[SHEEFA MEDICAL CENTER PVT. LTD.]

शुक्ला नर्सिग होम
Add: 160-ए जगन्नाथ कालोनी नेमावर रोड नवलखा
[Shukla Nurshing Home]

शुभम हास्पिटल
Add: बिसाईड फुटी कोठी हवाबंगला रोड इन्दौर
[ContactNo- 9425316555]

शेख हातिम नर्सिग होम
Add: 35 मनोरमा गंज
[Shekh Hatim Nursing Home]

श्रद्धा हास्पिटल
Add: 20, वृन्दावन कालोनी
[ContactNo- 07312902244]
[SHRADDHA HOSPITAL]

श्रीचरण हास्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर
Add: 17, सुखदेव नगर एक्स.नं 2, एरोड्रम रोड, इन्दौर
[ContactNo- 9827288216]
[SHRI CHARAN HOSPITAL & RES.CENTRE]

श्री जी हॉस्पिटल
Add: 10/20, यशवंत निवास रोड इनसाईड ऑफ भारत स्टुडियो
[ContactNo- 0731-2534109, 2435463]
[Shree Jee Hospitla]

श्रीनाथ चेरीटेबल ट्रस्ट हॉस्पीटल
Add: 200/3,नेहरू नगर

श्री पाल हास्पिटल 18,
Add: आर.एन.टी. मार्ग
[ContactNo- 07312703222]
[SHRI PAL HOSPITAL]

श्री पी.डी. सिद्धी विनायक हास्पिटल
Add: 53, ई.ई. खजराना स्कवेयर रिंग रोड इन्दौर
[ContactNo- 07869957097]
[SHRI P.D. SIDDHI VINAYAK HOSPITAL]

श्रीराम मेटरनिटी क्लीनिक
Add: 80,आदर्श मेद्यदूत नगर

श्री शिर्डी धाम हास्पिटल
Add: 2 सहजीवन नगर गोपुर चौकी इन्दौर
[ContactNo- 0731-6996125]
[SHRI SHIRDI DHAM HOSPITAL]

श्री शिर्डीधाम हास्पिटल
Add: 205, Sahjeevan Nagar, Gopur Chowki, Indore
[ContactNo- 0731-230732]

श्री सांईनाथ हास्पिटल

Add: 16 बी वीणा नगर इन्दौर

श्री सांई बाबा हास्पिटल
Add: 8 सांईबाबा नगर फुटीकोठी रोड द्वारका पुरी के पास

टी.बी. हास्पिटल
Add: नन्दानगर नन्दा नगर
[T.B. Hospital Nandanagar]

टोटल डायबिटिज हारमोन इन्स्टीयूट
Add: पी.यू 4 स्कीम नं. 54 बाम्बे हास्पिटल के पास
[ContactNo- 07312443344]

ट्य़लीप मालवा हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर
Add: ए-एम-3, अंजनी नगर बिजासन रोड, इन्दौर
[ContactNo- 07312622814, 2621573]

ट्रेजर हेल्थ (अलोहा हास्पिटल)
Add: 170, आर.एन.टी. मार्ग 6 टी मंजील सेन्ट्रल माँल
[ContactNo- 4740000]

तनिष मेडिकल केयर
Add: 305,, जवाहर मार्ग यशवन्त रोड चौराहा के पास
[ContactNo- 0731-2543838 2533838 2542793]

तिवारी नर्सिग होम तेजस नर्सिग हो
Add: म एफ-137 एम आई जी कालोनी

त्रिवेणी हास्पिटल
Add: 12, जगजीवन राम नगर एम. आई. जी रोड इन्दौर
[ContactNo- 6453292,2576004]

वर्मा नर्सिग होम
36 परदेशी पुरा

वर्मा मेटरनिटी एवं ट्रामा सेन्टर
Add: 12 धार रोड लोहा गेट के पास चंदन नगर
[ContactNo- 5022380]

वाघ नर्सिंग होम
Add: 9 दुबे कालोनी माणिक बाग रोड

वाघमारे नर्सिंग होम
305 जवाहर मार्ग प्रीतम लाज के सामने
Add: [ContactNo- 542793]

वात्सलय नर्सिंग होम
Add: 341 टेक्सटाईल क्लर्क कालोनी

विद्या नर्सिंग होम
Add: 36,परदेशी पुरा

विद्या नर्सिंग होम
Add: चन्द्र नगर ए.बी रोड

वी केयर हास्पिटल
163-ए.एफ. स्कीम न. 54 विजय नगर
Add: [ContactNo- 07312558222]

वेदान्त हास्पिटल
31, टावर चौराहा भवरकुआ मेनरोड, इन्दौर
Add: [ContactNo- 07316636464]

यश क्लीनिक
Add: 327, अवंतिका नगर स्कीम नं 51

यश नर्सिंग होम
Add: 835, जीवन दीप कॉलोनी

यादव हास्पिटल
Add: [ContactNo- 2612043]

युनिक हास्पिटल
Add: 335 जवाहर मार्ग महादेव मन्दिर काम्पलेक्स

युनिवर्सल हास्पिटल एण्ड केयर सेन्टर
Add: डब्ल्यू.बी.-22, स्कीम नं. 94

युरेका हास्पीटल गौरी टावर
Add: 6/1, ओल्ड पलासिया बडवानी प्लाजा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here